Σημαντική ενημέρωση! Λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών από τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες.

Όροι Χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος fishing-online.gr, δημιουργήθηκε και βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της εταιρίας υπό την επωνυμία «Fishing Online», προσφέροντας τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους χρήσης. Προτρέπουμε και ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να διαβάσουν και να κατανοήσουν τους όρους χρήσης και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών του fishing-online.gr, μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

1. Πρόσβαση / Επικοινωνία

Η εταιρία «Fishing Online» παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου fishing-online.gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου, με ευαισθησία προς τα προσωπικά στοιχεία. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου «fishing-online.gr» από οποιονδήποτε φυλλομετρητή (browser) ή μηχανή αναζήτησης. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο fishing-online.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού τόπου fishing-online.gr έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου fishing-online.gr, στον οποίο και έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» του κεντρικού μενού, ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, η φυσική διεύθυνση τοποθεσίας του και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Εγγραφή χρήστη / Δημιουργία Λογαριασμού

Ο επισκέπτης / χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του fishing-online.gr βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) που του ζητούνται από το fishing-online.gr για την πρόσβαση τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στις υπηρεσίες του, μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού.

2α) Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο (hyperlink) «δημιουργία λογαριασμού» οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα Χρήστη (Username), Ηλ. Διεύθυνση (email) & Κωδικός (Password). Η διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων Χρέωσης & Αποστολής γίνεται μόνο στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας [«Ολοκλήρωσης Αγοράς»], όπου και ζητούνται αυτόματα από το σύστημα. Το σύστημα διατηρεί ως ενήμερα τα στοιχεία Χρέωσης & Αποστολής που δίνονται κατά την τελευταία παραγγελία από τον Χρήστη και τα διασυνδέει με το προφίλ του στο Μητρώο Μελών. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει / αλλάξει αυτά τα στοιχεία μόνον κατά την διαδικασία της επόμενης «Ολοκλήρωσης Αγοράς».

2β) Εγγραφή στο newsletter (ενημερωτικό δελτίο)

O επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει δυνατότητα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τα email του στο αντίστοιχο πεδίο (το οποίο βρίσκεται στο υποσέλιδο –footer- της αρχικής σελίδας, στο τμήμα «Newsletter»). Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ο επισκέπτης θα λαμβάνει ενημερωτικά e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκπτώσεις του καταστήματος.

2γ) Δημιουργία λογαριασμού

Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει στους χρήστες του fishing-online.gr υπηρεσίες μελών. Ο επισκέπτης / χρήστης εφόσον μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το fishing-online.gr, θα έχει εφεξής τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον κωδικό (password) πρόσβασης και το όνομα χρήστη (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση, από τους ίδιους, του λογαριασμού τους καθώς και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους και παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account). Προτείνεται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout), καθώς παραμένουν συνδεδεμένοι για χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη της συνεδρίας του φυλλομετρητή (browser). Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του fishing-online.gr δεν είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο fishing-online.gr, αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα fishing-online.gr ως εγγεγραμμένο μέλος / ή εγγεγραμμένος πελάτης. Σε αυτή τη περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας, εκτός μόνον της περιπτώσεως αλλαγής ή και τροποποίησης των Στοιχείων Χρέωσης & Αποστολής.

Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη / Χρήστη, ο Πελάτης / Χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το fishing-online.gr να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη και συγκεκριμένα ένα κομμάτι δεδομένων, επονομαζόμενο «cookie» το οποίο μοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση και επιβεβαίωση κατάστασης του χρήστη.

3. Παραγγελία / Πληρωμή

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται ακολούθως. Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή των όρων χρήσης και πώλησης.

3α) Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα fishing-online.gr ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του: Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι», οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία της παραγγελίας (χρώμα, ποσότητα, μέγεθος, τιμή, κλπ). Εν συνεχεία, ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο αγοράς.

3β) Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα κατά το Βήμα 2: «Αποστολή», της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Νομός, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και επιπροσθέτως Επωνυμία Εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Επίσης, επιλέγει και την Μέθοδο Αποστολής. Αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής στο επόμενο βήμα, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος) να επικυρώσει οριστικά την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

3γ) Πληρωμή

Η αποπληρωμή του προϊόντος που επιλέξατε πραγματοποιείται με έναν από τους υποδεικνυόμενους τρόπους που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός τόπος fishing-online.gr , κατ’ επιλογή του πελάτη:

 1. Με Αντικαταβολή μετρητών κατά την παράδοση του προϊόντος.
 2. Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή του πακέτου σας. Η επιλογή της αντικαταβολής έχει επιπλέον χρέωση 2€.
 3. PayPal Κατά τη χρήση του PayPal, οι τραπεζικές σας πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ποτέ στο fishing-online.gr. H PayPal κρυπτογραφεί και προστατεύει τον αριθμό της κάρτας σας.
 4. Δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Paypal Payments" της PayPal Holdings, Inc. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128- bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
 5. Πληρωμή με Τραπεζικό Έμβασμα (κατάθεση)

  Εφόσον επιλέξετε την καταβολή του τιμήματος με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα e-mail με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζά σας, μέσω e- banking, τηλεφωνικώς ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα.

  Στο αποδεικτικό θα πρέπει να αναφέρεται είτε το ονοματεπώνυμο πελάτη, είτε ο κωδικός παραγγελίας, ώστε να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε την κατάθεσή σας. Λόγω ενδεχόμενης καθυστέρησης που μπορεί να προκληθεί (έως 3 εργάσιμες ημέρες) κατά τις διατραπεζικές συναλλαγές και με γνώμονα την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με φαξ στο 211 4061252 , είτε στο info@fishing-online.gr, ώστε να επεξεργαστούμε την παραγγελία άμεσα.

  Σημαντική σημείωση: Στην περίπτωση παραγγελίας και πληρωμής με τραπεζική κατάθεση, το προϊόν δεσμεύεται για 3 εργάσιμες ημέρες σε κατάσταση αναμονής έως ότου πραγματοποιηθεί η πληρωμή από εσάς. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός των 3 εργάσιμων ημερών, το προϊόν αποδεσμεύεται και είναι και πάλι ελεύθερο προς πώληση, ενώ η παραγγελία θεωρείται ως μη γενόμενη.

  Τράπεζα: ALPHA BANK
  IBAN: GR2601401560156002002012968
  BIC: CRBAGRAA
  Δικαιούχος: Δρόσος Αντώνιος του Μάρκου
  Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο ή Κωδικός Παραγγελίας

  * Τα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον Πελάτη.

4. Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Paypal Payments" της PayPal Holdings, Inc. και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

5. Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης / Παραλαβής)

Ελλάδα

Τα προϊόντα μας ταξιδεύουν με ασφάλεια προς όλη την Ελλάδα, χωρίς ελάχιστο όριο αγορών. Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιλέξατε και η ποιότητά τους, οι αποστολές συνήθως εκτελούνται εντός 48 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας σας, ενώ αποστέλλονται με την εταιρεία ταχυαποστολών (courier). Η παράδοση στον χώρο σας διαρκεί 1 (μία) με 2 (δύο) ημέρες ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε, ενώ σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να διαρκέσει έως 5 (πέντε) ημέρες. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκτελούνται την πρώτη εργάσιμη της εβδομάδας. Θα σας ενημερώνουμε με e-mail για την πρόοδο της παραγγελίας σας.

Εξωτερικό

Δεν εκτελούμε προς το παρόν συναλλαγές με κατοίκους της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το fishing-online.gr στο 211 4061252 , είτε στο info@fishing-online.gr, ώστε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αποστολής μίας εν δυνάμει παραγγελίας στο εξωτερικό.

6. Προσφορές και εκπτώσεις

Οι προσφορές του καταστήματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα fishing-online.gr, στον σύνδεσμο του κεντρικού μενού «Προσφορές» αλλά και στις επιμέρους κατηγορίες με την ένδειξη "%" στο πάνω αριστερά τμήμα του εκάστοτε εικονιδίου. Στις προσφορές γίνονται δεκτές αλλαγές ΜΟΝΟ με προϊόντα που βρίσκονται σε αντίστοιχο καθεστώς προσφοράς. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων με την ένδειξη "%" επιβαρύνουν τον πελάτη και δεν ακολουθείται πολιτική επιστροφής χρημάτων.

Στην περίοδο των εκπτώσεων, οι αλλαγές γίνονται κανονικά αποδεκτές. Οι εκπτώσεις και η διάρκεια αυτών καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Επικράτειας (Εμπορικοί Σύλλογοι κλπ) καθώς και για τη διάρκεια του χρόνου που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Οι προσφορές θα ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων και συνάρτηση με τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. Προϊόν προσφοράς το οποίο δεν διατίθεται πλέον θα φέρει την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ» στη σελίδα περιγραφής του προϊόντος, στο αριστερό μενού.

7. Τιμές / Έξοδα Μεταφοράς - Φ.Π.Α.

7α) To κόστος μεταφοράς ειναι 5.00€ και δωρεάν για παραγγελίες άνω των 50€ και έως 3Kg. Τα προϊόντα μας ταξιδεύουν με ασφάλεια προς όλη την Ελλάδα.

7β) Οι τιμές των προϊόντων είναι τελικές, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι τιμές είναι καταγεγραμμένες σε ευρώ. Τυχόν αλλαγές στον ΦΠΑ ενσωματώνονται απευθείας στην τελική τιμή χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

To fishing-online.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

8. Προσωπικά δεδομένα

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του fishing-online.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του fishing-online.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα fishing-online.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του fishing-online.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας, και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, (π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών) στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα fishing-online.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

9. Λειτουργία υπηρεσιών

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του fishing-online.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη καθώς και το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των προσωπικών λογαριασμών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο fishing-online.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

O επισκέπτης κατανοεί και συμφωνεί ότι η fishing-online.gr δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού. Επίσης, κάθε συμβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, απαλλάσσει ολοκληρωτικά την fishing- online.gr από κάθε ευθύνη (με την επιφύλαξη των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Νομοθεσίας περί τη «Προστασία του Καταναλωτή»).

10. Διαφήμιση / Επίσκεψη μέσω άλλων δεσμών (links)


Η «fishing-online.gr» δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου διαθεσιμότητας, περιεχομένου, πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ποιότητας και πληρότητας των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω "δεσμών", ή διαφημιστικών banners στο fishing-online.gr, ούτε συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα θα φέρουν την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου τους.

Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης παραγγελίας που αφορά σε μη διαθέσιμο προϊόν, το fishing- online.gr δεσμεύεται να ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη που παρήγγειλε μη διαθέσιμο προϊόν και δεσμευόμαστε να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας στη δεδομένη περίπτωση.

11. Πνευματικά δικαιώματα

Ο δικτυακός τόπος www.fishing-online.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της «FISHING ONLINE – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ».

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «FISHING ONLINE – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «FISHING ONLINE – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ» ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την “FISHING ONLINE – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ» ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.fishing-online.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της “FISHING ONLINE – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ» ή/και του www.fishing-online.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.fishing-online.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της “FISHING ONLINE – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ» δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

12. Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους:

 • α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της “FISHING ONLINE – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ» πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά κ.λ.π.) και
  
 β) Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την ιστοσελίδα fishing-online.gr μπορούν να επιστραφούν για αντικατάσταση / αλλαγή:
  • (i) αντικατάσταση / αλλαγή στο μέγεθος (νούμερο) επί του παρόντος προϊόντος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα.
  • (ii) αντικατάσταση / αλλαγή στο χρώμα επί του παρόντος προϊόντος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα.
  • (iii) αλλαγή / αντικατάσταση στην επιλογή του προϊόντος, αυτή καθαυτή, με αντίστοιχο προϊόν του ηλ. καταστήματος ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα. Σε περίπτωση αντικατάστασης με προϊόν μεγαλύτερης αξίας, ο Πελάτης καλείται να καλύψει τη διαφορά.
 • Το κατάστημα επίσης επιφυλάσσεται να ακολουθήσει πολιτική επιστροφής χρημάτων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  Στην περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος λόγω ελαττώματος (αρ.11 | παρ. α), ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερών από την ημέρα της παράδοσης και εφόσον έχει ειδοποιήσει την fishing-online.gr τηλεφωνικώς, είτε ηλεκτρονικώς, εντός 7 ημερών από την ημέρα παράδοσης. Η ορθή αποστολή των σωστών προϊόντων ή η αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την fishing-online.gr ως προς τα έξοδα αποστολής.

  Στην περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος λόγω αλλαγής κύριου χαρακτηριστικού (μέγεθος, χρώμα κλπ) ή επιλογής προϊόντος (αρ.11 | παρ. β), θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες ώστε η αντικατάσταση να θεωρείται έγκυρη:

  Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

  Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που έλαβε ο πελάτης με την παραλαβή του.

  Οι αλλαγές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα ενημερώσει το κατάστημα εντός 7 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, ενώ η διαδικασία αντικατάστασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών.

  Το νέο προϊόν που ο πελάτης επέλεξε για την αλλαγή θα αποστέλλεται αφού παραληφθεί το αρχικό και εφόσον το κατάστημα ελέγξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Η διαδικασία αλλαγής / αντικατάστασης παραμένει στην κρίση και διακριτική ευχέρεια της fishing-online.gr αναφορικά με την επικύρωση της εγκυρότητάς της.

  Σε κάθε περίπτωση και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας ενημερώστε μας εγκαίρως, είτε για την αλλαγή που επιθυμείτε τηλεφωνικώς στο 211 4061252 ή μέσω email στο info@fishing-online.gr.

  Έξοδα Αποστολής σε περιπτώσεις αλλαγών / αντικαταστάσεων / ακυρώσεων

  Στην περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος λόγω ελαττώματος (αρ.11 | παρ. α) τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την fishing-online.gr.

  Στην περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος λόγω αλλαγής κύριου χαρακτηριστικού (μέγεθος, χρώμα κλπ) ή επιλογής προϊόντος (αρ.11 | παρ. β), δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα επιστροφής για την «Πρώτη Αλλαγή». Ως «Πρώτη Αλλαγή» ορίζεται η πρώτη επιστροφή του προϊόντος στην fishing-online.gr και η επαναποστολή του αντικατασταθέντος προϊόντος προς τον Πελάτη.

  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πέραν της «Πρώτης Αλλαγής», ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής (τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 6 ευρώ). Όλες οι αλλαγές / αντικαταστάσεις θα εκτελούνται υποχρεωτικά από τον συνεργαζόμενο πάροχο ταχυμεταφορών (Γενική Ταχυδρομική) με το αντίστοιχο κόμιστρο που αναγράφεται άνωθεν. Εξαιρούνται, από τον παραπάνω κανόνα τα προϊόντα με την ένδειξη "%".

  13. Ακύρωση Παραγγελίας

  Το fishing-online.gr σας δίνει την ευκαιρία να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την παραγγελία σας χωρίς κόστος, εάν αυτή δεν έχει παραδοθεί στον μεταφορέα. Αναλυτικότερα, ακυρώσεις ή αλλαγές δύναται να πραγματοποιηθούν έως και 6 ώρες μετά την τοποθέτηση της παραγγελία σας, είτε τηλεφωνικώς, είτε με αποστολή email στην fishing-online.gr.

  Υπενθυμίζεται το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω του fishing-online.gr με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρεία «Fishing Online», που εδρεύει στην περιοχή Δάφνη του Δήμου Αθηναίων (οδός Αρματωλών αρ. 32)», εντός 14 ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων και εφόσον αυτά βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Η δήλωση πρέπει υποχρεωτικώς να υποβληθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες ακύρωσης (τραπεζικά έξοδα, έξοδα επιστροφής κλπ) τα οποία τιμώνται στο ποσό των 10 ευρώ.

  Σε περίπτωση ακύρωσης και για να ισχύσει η πολιτική επιστροφής χρημάτων πρέπει να ακολουθούνται οι κάτωθι συνθήκες:

  • Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.
  • Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που έλαβε ο πελάτης με την παραλαβή του.
  • Οι αλλαγές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα ενημερώσει το κατάστημα εντός 3 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, τηλεφωνικώς (211 4061252 ) ή με email (info@fishing- online.gr), ενώ η διαδικασία επιστροφής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 7 ημερών.
  • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά που ο πελάτης έλαβε κατά τη παραλαβή του (απόδειξη, τιμολόγιο).
  • Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύει ο πελάτης. Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις δαπάνες ακύρωσης (τραπεζικά έξοδα, έξοδα επιστροφής κλπ) τα οποία τιμώνται στο ποσό των 10 ευρώ.
  • Σε κάθε περίπτωση και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας ενημερώστε μας εγκαίρως για την ακύρωση που επιθυμείτε τηλεφωνικώς στο 211 4061252 ή μέσω email στο info@fishing-online.gr.

Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon Manufacter Icon

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣκαι ενημερωθείτε για τις προσφορές μας